Υπηρεσιες για ιδιωτες

Φορολογικές Υποχρεώσεις

– Σύνταξη και υποβολή παντός τύπου φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων
– Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
– Ε9 και πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ
– Μισθωτήρια

Κοινωνικά επιδόματα

– Α21
– Κοινωνικό μέρισμα
– Επίδομα ενοικίου

Δικαιολογητικά

– Έκδοση παντός τύπου δικαιολογητικών
– Εκκαθαριστικά
– Παντός τύπου διεκπαιρεώσεις