Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

Σύνταξη επιχειρησιακών πλάνων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για επιχειρησιακά πλάνα, παντός είδους και βοήθεια λήψης αποφάσεων, σχετικά με την έναρξη επιχείρησης και την επιλογή του κατάλληλου νομικού προσώπου. Αναλαμβάνουμε και κάθε είδος έναρξη και μεταβολή για όλων των ειδών τα νομικά πρόσωπα.

Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων φορολογικές δηλώσεις

Λογιστική παρακολούθηση και ενημέρωση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων από δικά μας προγράμματα, χωρίς να χρειαστεί να επιβαρυνθεί ο πελάτης επιπλέον κόστος λογισμικού, στο δικό μας χώρο με απόλυτη υπευθυνότητα.
Μηνιαία ή τριμηνιαία παρακολούθηση και ενημέρωση των αποτελεσμάτων σας, ενημέρωση και υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ καθώς και όλων των φορολογικών σας υποχρεώσεων.
Σύνταξη και ανάρτηση στο ΓΕΜΗ των ετήσιων οικονομικών σας καταστάσεων και υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Διαχείριση προσωπικού

Μεγάλη πείρα και εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης προσωπικού, ιδιαίτερα στον τομέα της καφεστίασης, αλλά και των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αναλαμβάνουμε την διαχείριση του προσωπικού σας με δικό μας απόλυτα σύγχρονο πρόγραμμα διαχείρησης προσωπικού, και με ειδικές προτάσεις και λύσεις σχετικά με το θέμα των συμβάσεων του προσωπικού σας.