Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας διαμονής


Η εφαρμογή του μητρώου ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής άνοιξε, (https://bit.ly/2NQUGNi) Καλέστε μας για ενημερωθείτε άμεσα και υπεύθυνα για τις ενέργειες που θα πρέπει να πραγματοποιήσετε προκειμένου οι βραχυχρόνιες μισθώσεις σας τύπου AIRBNB BOOKING κλπ να είναι σύννομες με τους σχετικούς νόμους και εγκυκλίους του υπουργείου Οικονομικών.

Προσοχή, τα πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης είναι μεγάλα!

Ενημερωθείτε για τα πακέτα μας, που αφορούν στην εγγραφή των ακινήτων σας στο μητρώο, καθώς και στην εκπαίδευσή σας στην υποβολή των μισθωτηρίων βραχυχρόνιας διαμονής.

Επιχειρήσεις:


- Σύνταξη επιχειρησιακών πλάνων
- Ενημέρωση και τήρηση βιβλίων φορολογικές δηλώσεις
- Διαχείριση προσωπικού

Ιδιώτες:


- Φορολογικές Υποχρεώσεις
- Κοινωνικά επιδόματα
- Δικαιολογητικά

Ακίνητα-Βραχυχρόνιες Μισθώσεις


- Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την ορθή φορολογική διαχείριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου AIRBNB BOOKING)

- Μελέτη και σύνταξη φορολογικών πλάνων (tax planning) σχετικά με μισθώσεις τύπου AIRBNB.

Υπηρεσιες


- Λογιστική τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων, σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων.
- Σύνταξη και υποβολή παντώς τύπου φορολογικών δηλώσεων
- Διαχείριση προσωπικού ΑΠΔ, μισθοδοσίες, προσλήψεις, αποχωρήσεις, συμβάσεις.
- Δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων, Ε9, μεταβιβάσεις ακινήτων.
- Συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας με
εξειδικευμένες προτάσεις σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
- Βραχυχρόνιες Μισθώσεις (AIRBNB BOOKING EASYBNB κλπ)

ειδικευομαστε

Λογιστική τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων, σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων.

Σύνταξη και υποβολή παντώς τύπου φορολογικών δηλώσεων Διαχείριση προσωπικού ΑΠΔ, μισθοδοσίες, προσλήψεις, αποχωρήσεις, συμβάσεις.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας με εξειδικευμένες προτάσεις σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Λίγα λόγια για μας


Το γραφείο μας ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2008, έχοντας ένα πλούσιο
πελατολόγιο από εταιρείες με βιβλία απλογραφικά ή διπλογραφικά, καθώς
και πλήθος φυσικών προσώπων, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες, παρέχοντας
συμβουλευτικές, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, έχοντας πάντα ως
γνώμονα και βασικό συστατικό συνεργασίας την συνέπεια και την παροχή
εξειδικευμένων προτάσεων και λύσεων ανάλογα των αναγκών του κάθε πελάτη μας.